12/07/2022

Otitis Media (Orta Kulak Enfeksiyonu)

Otitis Media (Orta Kulak Enfeksiyonu)

Orta kulak boşluğunun enfeksiyonunu tanımlar. Genellikle kulakta ağrı, akıntı, işitme azlığı görülür. Akut otitis media, kronik otitis media, efüzyonlu otitis media ve rekürren otitis media olarak sınıflandırılır.

Otitis Media (Orta Kulak Enfeksiyonu) Nedir?

Orta kulak boşluğunun enfeksiyonunu tanımlar. Akut otitis media, kronik otitis media, efüzyonlu otitis media ve rekürren otitis media olarak sınıflandırılır. Akut otitis media, 3 aydan daha az süren kulak enfeksiyonlarıdır. Kronik otitis media ise 3 aydan daha uzun süren kulak enfeksiyonlarıdır, genellikle tedavisi daha komplikedir. Efüzyonlu otitis media, orta kulakta enfekte sıvı toplanması ve kulak içindeki basıncın düşmesi ile karakterize bir durumdur. Rekürren otitis media (tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu) ise 6 ay içinde 3 ve 3’ten fazla orta kulak enfeksiyonunun geçirilmesini tanımlar.

İzmir Manisa Orta Kulak Enfeksiyonu Nasıl Oluşur?

Orta kulakta bakterilerin yerleşip hastalık yapacak kadar çoğalmasıyla orta kulak iltihabı oluşur. Orta kulağa mikroplar genellikle östaki borusu aracılığı ile geniz ve boğazdan gelir. Östaki borusunun çocuklarda daha düz ve kısa olmasından dolayı orta kulak iltihabı çocuklarda daha sık görülür. Kulak zarı sağlam olduğu sürece dış kulaktan orta kulağa enfeksiyon yaratacak bakteriler giremez. Bazen orta kulakta bakterilere bağlı olmayan iltihap gelişebilir. Bu durum genellikle östaki borusunun alerji veya geniz eti gibi nedenlerle tıkanıp orta kulakta basınç problemleri oluşmasına ve yapışkan sıvı toplanmasına bağlıdır. Efüzyonlu orta kulak iltihabı denilen bu durum bakterilere bağlı orta ulak iltihabından farklı belirtiler verir ve tedavisi de farklıdır. Bakterilere bağlı iltihap genellikle ilaç tedavisiyle düzelirken efüzyonlu orta kulak iltihabı bazen kulak zarını çizmek ya da tüp takmak şeklinde bir ameliyat gerektirir.

Orta Kulak İltihabı Belirtileri Nedir?

Orta kulak iltihabının en sık görülen belirtisi ağrıdır. Özellikle çocuklar ağrıyı daha fazla hissederler. Bunun dışında işitme azlığı, ateş, bebeklerde huzursuzluk, dolgunluk gibi şikayetler görülür. Eğer iltihap kulak zarını delerse kanlı ya da iltihaplı akıntı oluşur. Efüzyonlu orta kulak iltihabında ise ağrı olmaksızın işitme azlığı görülür. Kronik orta kulak iltihabında ise işitme azlığı,uğultu çınlama, başdönmesi, aralıklı veye sürekli akıntı veya kötü koku şeklinde belirtiler olur.

Orta Kulak Enfeksiyonunda Hangi Tetkikler Yapılır?

Yeni oluşan bir orta kulak iltihabında teşhis muayene ile konduğu için genellikle tetkik gerekmez. Fakat efüzyonlu ve kronik orta kulak iltihaplarında işitme testleri gereklidir. Bu hem işitme kaybının derecesini belirlemeye hem de tedavi sonuçlarını değerlendirmeye yarar. Efüzyonlu iltihaplarda, orta kulak basıncını belirlemek için Timpanometri (timpanogram) denilen bir tetkik yapılır. Kronik orta kulak iltihaplarında, özellikle tedavi için ameliyat düşünülüyorsa odyometrik tetkikler (işitme testleri) ve bilgisayarlı tomografi gerekebilir. İnatçı enfeksiyonlar için kulaktan sürüntü alınarak mikrobun ne olduğuna bakılabilinir.

Orta Kulak İltihabı Tedavisi Nedir?

Akut otitis media (orta kulak enfeksiyonu): Genellikle antibiyotikler ve ağrı kesici ilaçlarla uygun şekilde tedavi edilir. Antibiyotikler uzun süre kullanılabilinir. Hekiminiz en uygun olan süreyi belirler. Nadiren antibiyotiklere cevap alınamadığı durumlarda kulak zarını çizmek gerekebilir.

Kronik otitis media(kronik orta kulak enfeksiyonu): Kulak akıntısını kontrol altına almak için genellikle kulak damlaları kullanılır. Kontrol altına alındıktan sonra tedavisi genellikle ameliyattır. Çünkü kronik otitis media’da kulak zarı içeriye doğru çökmüş (adeziv-retrakte otitis media), kulak zarı delinmiş veya kolesteatom denilen orta kulakta kemikçikleri ve kulak kemiğini ve diğer dokulara zarar veren nedenler görülebilinir. Kolesteatomlu kronik otitis media tedavisi ameliyatları kulak kemiğinin oyulmasını (mastoidektomi) gerektirebilir. Genellikle deneyimli ellerde ve büyük merkezlerde bu ameliyat yapılır. Ancak sadece kulak zarında delik ve/veya kulak kemikçiklerinde sorun varsa miringoplasti/timpanoplasti gene deneyimli ellerde ancak küçük ölçekli hastanelerde yapılabilinir.

Efüzyonlu otitis media (seröz otitis media): İlk basamak olarak ilaç tedavisi uygulanır. En çok kullanılan ilaçlar antibiyotiklerdir. Antibiyotikler uzun süre ile kullanılır. Dekonjestanlar, ağrı kesiciler tedaviye eklenebilir. Özellikle alerjiye bağlı efüzyonlu orta kulak iltihaplarında burun içi kullanılan kortizonlu spreyler ve antihistaminik ilaç tedavisine iyi yanıt verir. Ancak birçok kez kulak zarını çizmek veya tüp (ventilasyon tüpü-basınç eşitleme tüpü) takmak şeklinde cerrahi müdahele gerekir. Efüzyonlu otitis media nedenlerinden olan adenoid vejetasyon (geniz eti) ve hipertrofik tonsiller (bademcik) açısından hasta değerlendirilmelidir. Eğer çocukluk döneminde tek taraflı efüzyonlu otitis media varsa, mutlaka geniz bölgesinde yerleşen tümörler açısından hekiminiz endoskopik muayene edebilir, manyetik rezonans görüntüleme isteyebilir ve geniz bölgenizden biyopsi alabilir.

Rekürren otitis media(tekrarlayan orta kulak iltihabı): Genellikle tanı konulduktan sonra kulak zarına tüp takılabilinir. Eğer tekrarlayan bir kulak enfeksiyonu var ise, mutlaka kulak burun boğaz uzmanına muayene olmalı ve takiplerini uzmanın yapmasını sağlamalısınız.

Posted in Kulak HastalıklarıTaggs: