Boğaz Hastalıkları

Latest Posts
Boyun Şişlikleri – Kitleleri

Boyun bölgesinde oluşan şişlikler hem yetişkin hem de çocuklarda zaman zaman görülebilen, basit üst solunum yolu enfeksiyonunun sonucu olabileceği gibi…

Ağız Boşluğu (Oral Kavite) Kanseri

Alt ve üst dudaklar, dil, ağız tabanı, yanaklar, sert ve yumuşak damak, küçük dil, dişler ve diş etleri ile alt…

Dil Bağı (Ankiloglossi)

Dil bağı, tıp dilinde ankiloglossi ismi verilir. Dil bağının kısa olması ile karakterizedir. Dil yukarı kaldırılmaya çalışılınca rahatlıkla görülür. Konuşmayı…

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (Tıkayıcı Uyku Apne Hastalığı)

Uykuda görülen solunum bozukluklarının en hafifi horlama hastalığı, en ağır şekli de obstruktif uyku apne sendromu (tıkayıcı uyku apnesi) dur. …

Horlama

Uyku sırasında burun ve dilin arkasındaki hava yolunun daralmasıyla ve buradaki küçük dilin veya yutak seviyesindeki yapıların titreşimleriyle ortaya çıkan…

Farenjit (Boğaz Enfeksiyonu)

Farenjit, yutağın (farenksin) infeksiyonuna denir. Nedenler bazen mikrobik bazen ortamın ısısına tozuna bağlı gelişen reaksiyonlardan dolayı olabilir. En sık boğaz…

Larengofarengeal Reflü (LFRH)

Larengofaringeal reflü toplumun yaklaşık %30’unda görülen ve ses kısıklığı, boğazda gıcık hissi, uzun süren öksürük gibi şikayetlere neden olan yaygın…

Tiroid Bezi Nodülleri

Tiroid (guatr bezi) boğazımızın tabanında bulunan, vücudun çalışma hızını ayarlayan bir bezdir. Tiroid nodülü boyundaki tiroid bezinde bulunan bir kitledir. Tiroid…

Tiroid Bezi Hastalıkları (Guatr)

Guatr tiroid bezinin büyümesidir. Guatr; bazen hipotiroidide gelişir, çünkü bez daha fazla hormon üretebilmek için büyür. Hipertiroidide hücreler fazla çoğaldığından…

Ağız Yarası (Aft)

      Ağız içinde görülen ağrılı yaralara aft denilmektedir. Latince aftöz stomatit (aphtous stomatitis) olarak adlandırılmıştır.  Ağız Yarası (Aft)…

Dil Bağı (Ankiloglossi)

Dil bağı, tıp dilinde ankiloglossi ismi verilir. Dil bağının kısa olması ile karakterizedir. Dil yukarı kaldırılmaya çalışılınca rahatlıkla görülür. Konuşmayı…

Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (Tıkayıcı Uyku Apne Hastalığı)

Uykuda görülen solunum bozukluklarının en hafifi horlama hastalığı, en ağır şekli de obstruktif uyku apne sendromu (tıkayıcı uyku apnesi) dur….

1 2