30/07/2022

Ağız Boşluğu (Oral Kavite) Kanseri

Ağız Boşluğu (Oral Kavite) Kanseri

Alt ve üst dudaklar, dil, ağız tabanı, yanaklar, sert ve yumuşak damak, küçük dil, dişler ve diş etleri ile alt ve üst çeneyi içeren sindirim ve solunun yolunun giriş kapısını oluşturan önemli bir bölgede yer alan tümörlerdir.

Ağız Boşluğu (Oral Kavite) Neresidir?

Ağız boşluğu: alt ve üst dudaklar, dil, ağız tabanı, yanaklar, sert ve yumuşak damak, küçük dil, dişler ve diş etleri ile alt ve üst çeneyi içeren sindirim ve solunun yolunun giriş kapısını oluşturan önemli bir bölgedir. 
Ağız boşluğu kanserleri genellikle 60’ lı yaşlar veya sonrasında ve daha çok erkeklerde görülürse de hem erkeklerde hem de bayanlarda 30’lu yaşlardan sonra her zaman ortaya çıkabilmektedir. 

Ağız Boşluğu (Oral Kavite) Kanseri Oluşumunda Risk Faktörleri Nelerdir?

Tütün kullanımı
Alkol kullanımı
Genetik faktörler
Diş etini yanağı vuran diş protezleri
İnsan papilloma virüsü
Uzun sure güneş ışığına maruziyet (dudak kanseri)
Vucut direncini düşüren bazı kronik enfeksiyonlar ve organ nakli

Ağız Boşluğu (Oral Kavite) Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Ağızda uzun süredir iyileşmeyen yara
Ağızda ağrılı kitle (ağrısız da olabilir)
Ağızda kanamalı kitle (kanamasız da olabilir)
Uzun süren diş veya diş eti problemleri
Ağzı açma zorluğu veya yutma zorluğu
Ağızda uyuşma
Dili hareket ettirme güçlüğü
Boyunda veya çene altında kitle

Bulguların sigara içen ya da alkol alan birinde görülmesi kanser şüphesini daha da arttırır.

Ağız Boşluğu (Oral Kavite) Kanseri Tanısı Nasıl Konur?

Ağız kanseri tanısı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı tarafından yapılan ayrıntılı muayene ve şüpheli bölgeden alınan parçanın patolojik olarak incelenmesi ile konur. Muayenede endoskoplar kameralar kullanılabilir. Ek olarak bilgisayarlı tomografi, pozitron emisyon tomografisi, magnetik rezonans gibi görüntüleme yöntemleri ile hastalığın ne kadar yayıldığı tespit edilir.

İzmir Manisa Dudak Kanseri, Dil Kanseri, Ağız Tabanı Kanseri Tedavisi Nedir?

Günümüzde özellikle erken evrede yakalanmış ve başka bölgelere yayılmamış ağız kanserlerinin endoskop, kamera, lazer gibi özel ekipman ve aletlerle ağız içinden “endoskopik cerrahi” yani kapalı cerrahi ile tedavisi mümkündür. Hastalık ilerlemiş ise boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması (lenf bezi diseksiyonu) gerekebilir. Hastalık yayılmışsa cerrahi tedaviye ek olarak ilaç ve ışın tedavisi (kemoterapi ve radyoterapi) de gerekli olabilir. Ayrıca tedavi sonrası hastalara özel eğitimler, egzersizler ve psikolojik destek verilmektedir. 

Ağız Boşluğu (Oral Kavite) Kanserinde Erken Tanı ve Erken Tedavinin Önemi Nedir?

Ülkemizdeki Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniklerinde ağız kanserinin tanı ve tedavisi modern teknoloji ve tedavi yöntemleri kullanılarak başarıyla yapılmakta ve hastalara tedavi sonrası uzun yaşam ve yüksek yaşam kalitesi sunulmaktadır. Bunlardan yararlanmak için esas olan erken tanı ve tedavidir. Erken tanı konabilirse tedavi başarısı daha yüksektir Bu nedenle yukarıda bahsedilen belirtilerinden herhangi biri sizde varsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanına danışınız. Hatta 50 yaş üzeri herkesin, 40 yaş üstü sigara veya alkol kullananların yılda 1 kez bir KBB uzmanına gidip ağız boşluğu kanseri taraması amacıyla muayene olması önerilmektedir.

oral kavite kanseriağız boşluğu kanseridil kanseridudak kanseribademcik kanserimalignite
Posted in Boğaz Hastalıkları
Write a comment