12/07/2022

Ani İşitme Kaybı

Ani İşitme Kaybı

Üç gün gibi kısa bir süre içinde ilerleyerek işitmede kısmen veya tamamen kayıp olmasıdır. Hastalar tipik olarak kulaklarında uğultu ve çınlamanın olduğunu ve işitmenin azaldığını farkederler.

Ani İşitme Kaybı Nedir?

Üç gün gibi kısa bir süre içinde ilerleyerek işitmede kısmen veya tamamen kayıp olmasıdır. Genellikle tek kulak etkilenir. Hastalar tipik olarak sabah kalktıklarında kulaklarında uğultu ve çınlamanın olduğunu ve işitmenin azaldığını farkederler. Bazı hastalarda gün içinde giderek duyamadıklarını ifade ederler.

Aniden İşitme Kaybı Neden Oluşur?

Ani işitme kaybı yaşayan pek çok hastada hastalığın sebebini belirlemek mümkün olmaz. Hastaların yalnızca % 10 unda belirgin bir sebep bulunabilir. Kulağa zararlı bazı ilaçlar (aminoglikozit türü antibiyotikler: gentamisin v.b., bazı idrar söktürücüler, bazı sıtma ve kanser ilaçları), kabakulak kızamık gibi ateşli hastalıklar, kafa ve kulak travması, ani gürültüye maruz kalma, Meniere hastalığı ve pek çok farklı sebep ani işitme kaybına sebep olabilir. Nedeni belirlenemeyen hastalarda bazı olası problemlerin etkili olduğu tahmin edilmektedir. Bunlar arasında iç kulak içerisinde yer alan sıvı dolu kompartmanlar arasında yer alan çok ince zarların yırtılarak sıvıların birbirine karışması, kulağa giden çok ince damarları tıkanarak kulağa kan gitmemesi, haftalar öncesinde geçirilen bir viral üst solunum yolu enfeksiyonun tetiklediği bir takım mekanizmalar ile iç kulağı hasar görmesi, vücudun bir nedenle kendi iç kulak dokularını yabancı kabul edip bu dokulara zarara vermesi (otoimmün hastalık) sayılabilir. Virüsler arasında en çok uçuk (herpes simpleks) virüsünün 1. tipi sorumlu tutulmaktadır.

Ani İşitme Kaybında Ne Gibi Şikayetler Gözlenir?

    • Ani işitme kaybı
    • Kulakta uğultu ve çınlama
    • Kulakta dolgunluk, basınç hissi
    • Dengesizlik
    • Başdönmesi

Ani İşitme Kaybında Neler Yapılmalı?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı sizi dinledikten sonra muayenede ani işitme kaybını açıklayabilecek bir sebep olup olmadığını araştıracaktır. Kulak yolunu kapatan kulak kiri, yabancı bir cisim, kulak iltihapları, orta kulakta sıvı birikimi basit sebepler kolaylıkla teşhis edilebilir. Hemen belirlenebilir bir sebep yok ise işitme testi ile işitme kaybının yönü, derecesi ve tipi belirlenmeye çalışılır. Bu test ile işitme kaybının sebebine yönelik de ipuçları elde etmek mümkün olur. Bu veriler ile tedavinize geçilecektir. Tedavi öncesinde veya sonrasında manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile kulak kemiğinizin içerisinde işitme–denge siniri üzerinde iyi huylu küçük bir kitle olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vestbüler nörinom denilen bu durum tüm ani iştme kayıplarının % 4 ünden sorumludur. Kitlenin tedavisi aciliyet gerektirmediği için ani işitme kaybının tedavisi sonrasında da filimin istenmesi mümkündür.

Ani İşitme Kaybı Acil bir Durum mudur?

Ani işitme kaybı acil tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Zaman ilerledikçe hastanın tedaviden fayda görme şansı düşer. İstatistikler hasta ne kadar erken başvurursa tedavi şansının o kadar fazla olacağını göstermektedir. Bu nedenle işitmenizde kısa bir süre içerisinde belirgin azalma olduğunu fark edecek olursanız derhal bir Kulak Burun Boğaz hekimine başvurmalısınız.

Ani işitme kaybı hastaları hiç bir tedavi almasalar da genel olarak % 60-65 oranında kendiliklerinden kısmi veya tam iyileşme gösterirler. İyileşme hastalığın başlangıcından önceden tahmin edilemeyecek bir süre sonra başlayabilir. Ancak tedavi geciktikçe iyileşme beklentisi azalmaktadır. Bu nedenle erken tedavi önem kazanmaktadır.

Erken başvuru dışındaki bazı faktörler de iyileşme şansını etkileyebilir. Hastanın genç olması, işitme kaybının kısmi olması, daha çok pes seslerin etkilenmesi, başdönmesinin olmaması olumlu faktörlerdir. Yaşlı hasta, tam işitme kaybı, tiz sesleri daha çok etkileyen kayıp ve eşlik eden başdönmesi şikayeti olumsuz faktörlerdir. Faktörlerin olumlu olduğu bir hastada tam veya kısmi iyileşme şansı % 80-85 lere kadar çıkarken, tüm faktörlerin olumsuz olduğu bir hastada ancak % 25 lik bir iyileşme şansından bahsetmek mümkün olur. Hastaların bir grubunda işitme kaybı düzelse bile çınlama kalıcı olabilir.

İzmir Manisa Ani İşitme Kaybı Tedavisi Nedir?

Ani işitme kaybı nedeni bilinemeyen bir rahatsızlık olmasından dolayı üzerinde fikir birliği oluşmuş kesin bir tedavisi yoktur. Pek çok farklı ilaç ve değişik tedavi metodu denenmiştir. Bu nedenle bazı klinikler ani işitme kaybı ile gelen hastalara çok uzun bir ilaç listesi uygulamayı tercih etmektedirler. Bu ilaçların arasında çeşitli serumlar, kan dolaşımını güçlendiren damar genişleten ilaçlar ve bunların yanında tesadüfen kullanımı düşünülmüş çok sayıda farklı ilaç mevcuttur. Ancak tüm bu ilaçlar arasında bilimsel çalışmalar ile ani işitme kaybında gerçekten etkin olduğu istatistiksel olarak kanıtlanabilmiş ilaç kortizon (steroid) dur. Kortizon birtakım virüs ilaçları ile birlikte verildiğinde etkinliği artmaktadır. Kortizon ağızdan hap veya damar yolu ile serum şeklinde verilebilir. Kortizonu uygulamanın bir diğer şekli de kulak zarı içine enjekte etmektir. Bu tedavi ağızdan veya damardan verilen kortizonun etkisiz kaldığı hastalarda veya doğrudan asıl tedavi yöntemi olarak uygulanabilir. Hastanın kulak zarı uyşturularak veya uyuşturulmadan çok ince bir iğne yardımı ile mikroskop altında geçilir ve kortizon ilacı sıvı şekilde orta kulak boşluğuna enjekte edilir. Hasta başına hareket ettirmeden 45 dakika yatar pozisyonda bekler. Bu sırada kortizon bazı bağlantılar aracılığı ile eriyerek kulak kemiğinin içerisinde yer alan iç kulak sinirsel yapılarına ulaşır. Bu şekilde kortizonun iç kulağa daha yüksek dozlarda ve kortizonun hastanın vücudunda yaratacağı yan etkilerden korunmuş olarak vermek mümkün olur. Bu tedaviyi bir kaç gün aralıklar ile hastanın işitmesindeki gelişmelere bakarak 10-12 kez uygulamaya kadar uzatmak mümkün olabilir. Bunun dışında basınçlı kabinlerde oksijen tedavisi (hiperbarik oksijen tedavisi) gibi bazı tedaviler de günümüzde oldukça popüler bir tedavi yöntemidir. Hiperbarik oksijen tedavisinden hastalar oldukça yarar görmektedir.

Posted in Kulak HastalıklarıTaggs: