Tag: ani işitme kaybı

Latest Posts
Ani İşitme Kaybı

Üç gün gibi kısa bir süre içinde ilerleyerek işitmede kısmen veya tamamen kayıp olmasıdır. Hastalar tipik olarak kulaklarında uğultu ve…